przylacza_telekomunikacyjne860X208Realizujemy przyłącza budynków, kompleksów budowlanych do węzłów sieci telekomunikacyjnej. Przyłącza w zależności od istniejących warunków budowlanych, terenowych, odległości od centrali telekomunikacyjnej lub kabla rozdzielającego, wykonywane są w technologii kablowej, światłowodowej lub radiowej. Do wykonania przyłącza używamy  wyłącznie sprawdzonego osprzętu, przyl830X549conduit-166802_1920z odpowiednimi atestami i certyfikatami, dotyczy to każdego elementu przylacza_telekomunikacyjne830X549instalacji: od odpowiedniej jakości przewodów, kabli, szkieletów masztów antenowych do materiałów używanych przy budowie kanalizacji teletechnicznych, kanałów, punktów kontrolnych takich jak studzienki teletechniczne. Prace prowadzone są według projektów, zgodnie z planem inwestora oraz zaleceniami właściciela sieci, centrali telekomunikacyjnej. Dokładamy starań aby prowadzone prace wykonane były w sposób estetyczny i funkcjonalny, nie kolidowały z ruchem odbywającym się w pobliżu budowy przyłącza. Pracujemy w sposób bezpieczny, zgodnie z zasadami BHP. Do naszych realizacji dostarczamy pełną dokumentację teletechniczną.