monitoring_projektowanie860x208Projekt systemu monitoringu, czy systemu alarmowego poprzedzony jest szeregiem konsultacji w celu ustalenia potrzeb inwestora i audytem bezpieczeństwa obiektu. Wybór technologii realizacji systemu monitoringu jest uzależniony od rodzaju obiektu i wielkości obszaru, który ma być objęty systememonitoring_projektowanie830x553m dozoru. Podczas projektowania, analizowany jest bardzo istotny czynnik, jakim jest środowisko, w którym będą pracowały urządzenia, dzięki czemu możliwy jest  wybór właściwego rodzaju kamer, technologii połączeń z centralą systemu monitoringu, rejestratorem.
Uzgadniamy z klientem rodzaj centrali dozoru, rejestracji, technologię w jakiej wykonywany będzie zapis danych wideo monitoringu, ciągły, archiwizacja zdarzeń, określony zostaje okres czasu podlegający archiwizacji.
Uzgodniony zostaje termin rozpoczęcia i zakończenia prac montażowych, czas jaki będzie potrzebny na testy systemu, termin szkolenia dla personelu upoważnionego do obsługi systemu rejestracji.